Avatar
1
Thanh Lam Nguyen Beginner
[Android][Kotlin] Local video filter effect
<img class="alignnone size-full wp-image-8026" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-2022-10-28-at-17.16.37.png" alt="" /> <p> </p> <p> Chào mọi người, mình đang có 1 task là khi chọn video từ máy thì sẽ hiển thị sang 1 màn hình chứa hiệu ứng filter hình ảnh cho video đó, rồi sau đó lấy được uri hay gì đó để mình upload lên server </p> <p> </p> <p> Thì mọi người có thể cho mình xin solution được không ạ. Vì mình search google thấy hầu hết là ra image filter thôi </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người </p>
Answer