Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Sự khác biệt giữa file .c và .cpp?
Em mới học C em thấy file code được lưu dưới dạng .c hoặc .cpp. <p> </p> <p> Mọi người cho em hỏi giữa .c và .cpp khác nhau như thế nào ạ. </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer