Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Cập nhật trường trong 1 noteArray của 1 file Json
Em chào mọi người <p> Em có bài toán: Làm sao để cập nhật trường trong 1 noteArray của 1 file Json trong java ạ, đầu vào: </p> <p> </p> <pre> { "id": "001", "address": [ { "address": "address1" } ] } </pre> <p> </p> <p> đầu ra: </p> <p> </p> <pre> { "id": "001", "address": [ { "address": "address2" } ] } </pre>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lỗi font UTF-8 khi lưu file
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang gặp lỗi khi save file bị lỗi font UTF-8, Em dùng postman test chuỗi dữ liệu Json khi nhập các trường dữ liệu với Font UTF-8 gửi yêu cầu thì khi lưu file text trong chuỗi bị lỗi font, Em có test Response trả về chuỗi Json đó và không bị lỗi font chỉ lỗi trong lúc lưu File </p> <p> </p> <p> Đây là code phần lưu File và mình có cách nào để set Font UTF-8 khi lưu file không ạ em đang dùng Springboot </p> <pre> public void CreateFileJson(JsonObject jsonObject, String path) { try { FileWriter file = new FileWriter(path + "/" + namefile + ".json"); ObjectWriter ow = new ObjectMapper().writer().withDefaultPrettyPrinter(); file.write(ow.writeValueAsString(jsonObject)); file.close(); } catch (Exception e) { LOGGER.error("Error: " + e.getMessage()); } } </pre>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Validate file json
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em có bài toán: mình nhận 1 file json chứa nhiều trường dữ liệu và nhiều lớp con bên trong làm cách nào để mình duyệt qua tất cả các trường trong file json có giá trị null thì mình set giá trị trống. </p> <p> </p> <p> Em dùng vòng lặp check if else thì quá dài vì bên trong còn nhiều lớp con nữa. </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer
Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
So sánh tốc độ serialize của Json và MsgPack
So sánh tốc độ serialize của Json và MsgPack liệu cái nhanh hơn nhỉ?
Answer