Avatar
1
thinhlh Beginner
thinhlh Beginner
[ROADMAP] Một lập trình viên Android nên cần học thêm kiến thức về Backend Hay là về IOS
Xin chào mọi người, em hiện đang là sinh viên năm 3, hiện đang vừa học vừa làm ở vị trí Android Junior Developer được 7 tháng. Bên cạnh việc phát triển khả năng chuyên sâu ở mảng Android, em luôn mong muốn có nhu cầu học và tìm hiểu thêm những lĩnh vực khác. Em đã tiếp xúc với Swift (IOS dev) , Spring boot (Làm backend) và Flutter ( Job thứ 2). Các mảng này
Answer