Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
Em chuẩn bị làm đồ án chuyên ngành, em hướng đến làm website kết hợp trí tuệ nhân tạo. Em vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng hay, mọi người cho em một số gợi ý về đề tài hay, hoặc chủ đề đang được quan tâm để em suy nghĩ đề tài cho mình với ạ ! Em cảm ơn mọi người !
Answer