Avatar
0
Tai Nguyen Beginner
Tai Nguyen Beginner
Nestjs backend
Các anh cho em hỏi về call axios nestjs khi gọi từ micro service này sang service khác bằng httpService ạ.Khi dùng httpService.Subscribe thì em bị lỗi bad requested 404.khi bỏ subcribe thêm thành  httpService.put(url,data).pipe thì khi  call sang bên kia để update data lại ko dc ạ.hình như do chưa gọi dc api
Answer