Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
2FA - Tích hợp xác thực TOTP với Spring Security
Hi mọi người.hiện tại em đang có ý định làm chức năng xác thực <strong>(2FA)-TOTP</strong> tích hợp với <strong>Spring Security.</strong> <p> </p> <p> Em có tìm hiểu 1 số bài hướng dẫn nhưng các bài đó  vẫn đúng ý em lắm.Em chưa tìm ra  hướng làm nên em lên đây mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ. </p> <p> </p> <p> Em muốn Spring Security xác thực
Answer