Avatar
0
Tú Đình Beginner
Tú Đình Beginner
Xin hỏi về volatile trong xử lí đa luồng java
<span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit">Em chào a, e là Tú, e có biết nhóm Unity ạ. </span><span style="vertical-align: inherit">E đang đọc và thực hiện lại 1 số ví dụ của a trong trang này của a </span></span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h oo483o9r f1sip0of lzcic4wl ljqsnud1 gpro0wi8" href="https://tvd12.com/volatile-and-atomic/?fbclid=IwAR2qe7oRJ1Jz01c_Ih1KrDyr1UvelT19g8GMbfr16td4iSZancw1X3gII10" target="_blank">&lt;span style="vertical-align: inherit"&gt;&lt;span style="vertical-align: inherit"&gt;https://tvd12.com/volatile-and-atomic/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a><span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit"> . </span><span style="vertical-align: inherit">Em đang bị đánh giá ở phần VolatileVí dụ khi em thử bỏ qua biến biến trong biến hoạt động thì luồng 2 của em vẫn hoạt động bình thường, e không hiểu tại sao, mong a chỉ dẫn</span></span>
Answer