Avatar
0
Tú Đình Beginner
Tú Đình Beginner
Xin hỏi về volatile trong xử lí đa luồng java
<span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit">Em chào a, e là Tú, e có biết nhóm Unity ạ. </span><span style="vertical-align: inherit">E đang đọc và thực hiện lại 1 số ví dụ của a trong trang này của a </span></span><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr
Answer