Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Xử lý kiểu dữ liệu Blob trong database h2 spring boot
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang tìm hiểu dữ liệu Blob sử dụng H2 DB của spring boot kiểu dữ liệu này có thể lưu tất cả các dạng file phải k ạ? Và trong spring có hỗ trợ convert File từ java để lưu xuống db với kiểu Blob k ạ? Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Hạn chế Spring Data JPA và cách khắc phục
Chào mọi người, <ol> <li>Em hiện đang dùng spring data jpa để viết phần repository cho một ứng dụng spring (bên dưới db là mysql), thì trong một số trường hợp em muốn custom thì phải dùng thêm annotation @Query, hoặc đôi lúc em chỉ muốn check thử cặp id trong bảng trung gian many to many tồn tại không thì nó lại phải join hoặc em chỉ muốn lấy một số field từ
Answer