Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Phỏng vấn vị trí fullstack dev c<h1>thì cần những gì?</h1>
Như tiêu đề bài viết. Mọi người cho em hỏi cần chuẩn bị những gì cho vị trí fullstack <p> developer ạ. </p> <p> Mọi người giúp em trả lời mấy mục dưới đây với ạ. <ul> <li> Kiến thức cơ bản </li> <li> Backend (c<h1>) </h1> - Fontend (reactjs) </li> <li> Các kiến thức khác </li> </ul> </p> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer