Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Phân quyền trong spring
Trong thymleaf e có đoạn phân role như này: nhưng nó ko nhận thì lỗi là do ở bên Java e code chưa có quyền hay sao ạ. <p> Nếu đúng thì f12 sẽ ko có đoạn sec:authorize= như ảnh nữa ạ </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/02/aa.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-9535" /> <p> Cho e hỏi lỗi này là do e config bên thymleaf chưa
Answer
Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Gen database bằng code java sử dụng các anotation
Khi em làm 1 project nào đó, Em thường tạo bảng bằng cách gen code entity và dùng những annotation @ManyToOne, @OneToMany, @OneToOne. Em không biết là nó có ảnh hưởng tới những cái gì không ạ.
Answer
Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Query trong Spring
Khi em làm api về filter. Vdu: filter theo name, status, type. Những cái này có thể truyền vào hoặc không. Em thường tạo 1 DAO và dùng Hibernate EntityManager. Tạo câu query dùng if để check những trường name, status, type có empty không và gán vào câu truy vấn. Em thấy có nhiều cách khác nữa nhưng e k nắm. Nếu có cách nào hiệu quả hơn nhờ a chỉ giúp e với ạ
Answer
Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Microservices dùng Spring
<blockquote>Hi anh, em có thời gian rãnh nên vào đọc lại câu hỏi này  <a href="https://stackask.com/question/login-trong-he-thong-microservices-voi-spring/">https://stackask.com/question/login-trong-he-thong-microservices-voi-spring/</a>  để có thêm kiến thức để làm 1 hệ thống Microservices bằng Spring để rèn luyện thêm.</blockquote> <p> Em rất muốn tự làm 1
Answer
Avatar
0
anaconda875 Beginner
anaconda875 Beginner
Spring weblux how to share data from Controller to Filter using Context
<div class="votecell post-layout--left"> <div class="js-voting-container d-flex jc-center fd-column ai-stretch gs4 fc-black-200"></div> </div> <div class="postcell post-layout--right"> <div class="s-prose js-post-body"> <p> </p> <p> In controller I need to share some data to WebFilter (I don't want to use <code>ServerWebExchange.getAttributes().put("KEY",
Answer
Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Login trong hệ thống microservices với Spring
Em đang muốn làm chức năng xác thực (login) bằng account của hệ thống và cũng như xác thực bằng account <em><strong>Facebook, Google </strong></em>trong hệ thống <em><strong>Microsevices</strong></em> viết bằng Spring<em><strong>. </strong></em>Cái này nếu làm dự án Monolithic thì em OK còn khi với hệ thống microservices thì em chưa có solution.Mong anh Dũng
Answer
Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Xác thực trong hệ thống microservices
Hi mọi người, <p> </p> <p> Sau 1 thời gian ngắn tìm hiểu về Microservices với Spring Boot cũng như Spring Cloud thì em thấy đối với chức năng login xác thực người dùng thì đa số sẽ có 1 <strong>Api Gateway</strong> (Em đang dùng <strong>Spring cloud gateway</strong>) nhận tất cả request và xác thực 1 bên thứ 3 mà em thấy nhiều ví dụ nhất là <strong>KeyCloa
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
[Duplicated]có nên training Servlet trước Spring
hi anh, dạo này em bận vì em được giao training nhóm fresher công ty nên k hỏi nhiều như trước. Em muốn hỏi có nên  training servlet trước khi học spring k vì theo em, nền tảng spring là servlet nên em muốn day các em ý có gốc rễ cho vững vàng ạ
Answer
Avatar
1
Bảo Ngô Beginner
Bảo Ngô Beginner
Java Spring rate limiter block specific duration when ratio reached
Currently I have a requirement: Apply rate limiter for an API. If this API get called over 100 times per 5 sec then the API will be blocked for 10 mins. I don't know if there is any java lib can fullfill this requirement. If the requirement is "Allow 100 calls per 5 sec" or "Allow 100 calls per 10 min" then I can either user Bucket4j: <p> </p> <p> </p>
Answer
Avatar
2
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về đồng bộ trong Java
Hi xin chào mọi người, <p> </p> <p> Em có 1 ví dụ với ứng dụng banking trong <strong>Spring Boot</strong> như sau : </p> <p> </p> <p> Account A hiện đang có 1000$ ( lưu ở DB ) </p> <p> </p> <p> Có 2 request yêu cầu nạp tiền cùng 1 thời điểm tại account A với số tiền lần lượt là 200$ và 400$ </p> <p> </p> <em><strong>=&gt; Nếu đúng thì accout A sẽ
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
callback trong Java của Android và Spring
Anh ơi, em có một thắc mắc là ngày xưa em có code Android với Java thì họ hay code theo format callback với Interface như thế này : <p> </p> <pre> private void setTextWatcher() { mSalaryEditText.addTextChangedListener(new TextWatcher() { @Override public void beforeTextChanged(CharSequence charSequence, int i, int i1, int i2)
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách thay đổi file app.properties trong Spring boot
anh ơi, App.properties là 1 file để lưu các config, địa chỉ IP, username, password của DB... vậy sau khi build file jar từ app, em muốn đổi username trong app.properties thì làm như thế nào. Nếu sửa trong code thì phải build lại file jar mới
Answer