Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
thắc mắc cách viết Non blocking IO trong function
Anh ơi, giả sử em có hàm A thực hiện đọc dữ liệu từ file. Non blocking IO tức là em giao hàm A cho 1 thread, khi đọc file sẽ subcribe việc đọc file từ 1 thread khác để xử lý, khi nào có dữ liệu thì thread A sẽ nhận được. Như vậy việc code Nonblocking IO giúp k bị block ở việc đọc file mà có thể thực hiện các tác vụ phía dưới đúng k ạ
Answer