Avatar
2
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Chào anh, lại là em đây! <p> </p> <p> Khoảng 2 tháng nữa là em bắt đầu thực hiện đồ án tốt nghiệp! Sau 2 tuần tìm kiếm ý tưởng cho đề tài thì em thấy đề tài của mình chưa có mức đột phá, chỉ dừng lại ở mức quản lý. </p> <p> </p> <p> Vì vậy hôm nay em lên đây hỏi anh. Anh có thể gợi ý cho em một số đề tài hay chủ đề nào có mức đột phá, mới mẻ được không ạ! </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn anh. </p>
Answer