Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Phỏng vấn vị trí fullstack dev c<h1>thì cần những gì?</h1>
Như tiêu đề bài viết. Mọi người cho em hỏi cần chuẩn bị những gì cho vị trí fullstack <p> developer ạ. </p> <p> Mọi người giúp em trả lời mấy mục dưới đây với ạ. </p> <ul> <li>Kiến thức cơ bản </li> <li>Backend (c<h1>) </h1> </li> <li>Fontend (reactjs) </li> <li>Các kiến thức khác </li></ul> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer