Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Kiến trúc JVM trong java
Khi làm việc thì việc hiểu kiến trúc của JVM có quan trọng k anh, liệu JVM có ảnh hưởng performance đến các hệ thống java hiện nay k ạ. Anh thường để ý phần nào trong JVM ạ
Answer