Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
mục đích Ngnix
Anh ơi, cho em hỏi vì sao họ hay dùng Ngnix làm API gateway và Load balancer mà k dùng Java app như Ribbon, Eureka của Spring ạ
Answer