Avatar
2
Cai Việt Hoàng Beginner
Pgpool không phân tải
Xin chào mn, mình là mem mới. <p> </p> <p> Gần đây mình có thiết lập Pgpool để phân tải từ Application đến DB, theo mô hình </p> <p style="padding-left: 80px"><span style="color: <h1>ff6600">x.x.x.A: Pgpool Leader</span></p> </h1> <p style="padding-left: 80px"><span style="color: <h1>ff6600">x.x.x.B: Pgpool Standby + PostgreSQL Master</span></p> </h1> <p style="padding-left: 80px"><span style="color: <h1>ff6600">x.x.x.C: Pgpool Standby + PostgreSQL Slave</span></p> </h1> Tuy nhiên khi trỏ vào A port 9999, thì Pgpool có dấu hiệu phân tải nhưng phân sang B rất nhiều còn C thì tương đối ít. Mình có thử thiết lập Memory Cache thì phía B, CPU có giảm (chứng tỏ tải được tối ưu), nhưng phía C vẫn có thay đổi gì mấy. <p> </p> <p> Bài test hiệu năng được đo bằng JMeter cho thấy khi có memcache thì CPU phía B khoảng 70%, phía C khoảng từ 15-18%. </p> <p> </p> <span style="color: <h1>ff0000">Cảm ơn các bạn đã xem.</span></h1>
Answer