Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
có phải Java luôn dành 1 thread để chạy hàm main
Như em được biết mọi chương trình Java phải có hàm main, một số ngôn ngữ khác như JS thì em thấy không có. Nhưng, ví dụ em có 8 thread, như vậy em phải luôn luôn dành 1 thread để chạy hàm main và chỉ có 7 thread khác chạy song song để xử lý logic đúng không vậy ạ
Answer