Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Round Robin cơ bản
Ví dụ em muốn làm chức năng tự động giao một lớp học <strong>mới</strong> cho một giáo viên của trường theo cơ chế <strong>Round-robin </strong>(Theo em hiểm cơ bản thực toán <em>RR</em> có nghĩa là nó sẽ tự động chọn 1 đối tượng trong 1 danh sách đối tượng theo vòng tròn, người này chọn rồi thì lần sau sẽ không chọn nữa ).Nhưng khi em tìm hiểu sâu thì thực toán RR ko đơn giản như vậy. <p> </p> <p> Nhưng em chỉ muốn áp dụng RR 1 cách cơ bản thôi ạ.Và ko chắc cách này có phải là RR ko hay có thể do em tự định nghĩa ra .Cụ thể là  đối với chức năng tự động giao lớp cho 1 giáo viên thì sẽ là : </p> <ul> <li>Truy vấn vào bảng Giáo viên  =&gt; tìm và lấy 1 giáo viên đang dạy <strong>ít lớp nhất</strong> =&gt; tìm được <strong>1 giáo viên</strong> =&gt;  tự động giao cho giáo viên đó <strong>lớp mới</strong>.</li> <li>Nếu trong bảng Giáo viên có  <strong>nhiều</strong> giáo viên có số lớp đang dạy ít nhất (ví dụ 2 giáo viên cùng  dạy số lượng  2 lớp và 2 lớp là thấp nhất trong trường đó) thì sẽ random chọn 1 trong 2.</li> </ul> <ol> <li>Mọi người cho em hỏi cơ chế ở trên em có phải là RR không ạ ? hay chỉ là do em ngộ nhận :D</li> <li>Nếu được thì cho em xin cách để thực hiện chức năng auto giao 1 lớp cho 1 giáo viên dạy ít lớp nhất trong trường với ạ.(Bao gồm trường hợp nhiều hơn 1 giáo viên có cùng số lớp dạy ít nhất )</li> </ol> <p> Cảm ơn mọi người nhiều ạ ! </p>
Answer