Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
vì sao Blockchain chuộng rust và golang hơn Java
em có tìm hiểu vài công ty làm blockchain thì họ yêu cầu phải biết rust, golang hoặc NodeJS, vì sao Java k hợp với ứng dụng Blockchain vậy ạ, em thấy có dự án này : <a href="https://github.com/web3j/web3j " target="_blank">https://github.com/web3j/web3j </a> họ vẫn dùng Java ạ.
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain trong lĩnh vực truy suất nguồn gốc và tăng tính minh bạch
Trong lĩnh vực truy suất nguồn gốc và tăng tính minh bạch. Hiện nay ở VN đã quan tâm đến nhiều chưa ạ?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Tiềm năng phát triển của blockchain như thế nào?
Dưới góc nhìn của 1 nhà phát triển phần mềm, anh thấy tiềm năng phát triển của blockchain như thế nào ạ?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Ethereum Ropsten Testnet RPC là gì?
Ethereum Ropsten Testnet RPC là gì?
Answer
Avatar
1
Sơn Ngọc Beginner
Sơn Ngọc Beginner
AI sẽ thế nào khi Web3 hoàn thiện và phát triển
Khi mà web3 phát triển hoàn thiện, đồng nghĩa với việc data của user sẽ được public trên blockchain. Vậy liệu đây sẽ thuận lợi cho việc phát triển các Model AI không ạ?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: làm sao chuyển eth ra khỏi contract?
Làm sao chuyển eth ra khỏi contract?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: Chuyển eth từ wallet address vào contract address
Làm thế nào để chuyển eth từ 1 wallet address vào 1 contract address?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: Deploy vả sử dụng smart contract từ web3 java client
Blockchain: Deploy vả sử dụng smart contract từ web3 java client
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: Deploy smart contract lên binance smart chain
Deploy smart contract lên binance smart chain thế nào?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Blockchain: Call swapExactETHForTokens chuyển BNB to BUSD
Call swapExactETHForTokens chuyển BNB to BUSD từ javascript thế nào?
Answer
Avatar
0
cường hoàng nguyễn Beginner
Khung năng lực vị trí blockchain developer
Em xin phep tham khảo ý kiến mọi người về khung năng lực vị trí blockchain developer được ko ạ ? <ul> <li>định nghĩa beginner và expert ?</li> <li>grade 1,2,3 ... thì cần có kiên thức gì và làm được gì ?</li> </ul>
Answer
Avatar
1
cường hoàng nguyễn Beginner
Có thể nhận Event trong solidity khi không phải caller có được không ?
Em đang thắc mắc liệu có cách nào để ngoài phía client ra thì một bên thứ 3 có thể lắng nghe(listen) Event hay ko ? Và nếu ko có thì chẳng lẽ chỉ có mỗi cách là dùng api của mạng cung cấp thôi hay sao ? <p> Vậy cách mà mạng lấy được thông tin mỗi khi có ai đó send tới contract là như thế nào ạ ? </p>
Answer