Avatar
1
Tài Nguyễn Trung Beginner
Nguồn kiến thức các anh hay tham khảo?
Xin chào mọi người. Em có đọc blog của anh Dũng cũng như hay đọc các câu trả lời của các anh trên đây. Từ cách các anh trình bày cũng như trả lời câu hỏi em thấy kiến thức và các tiếp cận vấn đề của các anh rất hay. <p> </p> <p> Thường thì em hay thích đọc trang blog của anh Dũng, cũng đúng chuyên về Java ngôn ngữ em hay sử dụng. Cách anh chia sẻ và tiếp c
Answer