Avatar
1
tranvanan Beginner
tranvanan Beginner
BỎ QUA YÊU CẦU TPM 2.0 KHI CÀI WINDOWS 11 NHƯ THẾ NÀO ?
Microsoft yêu cầu phần cứng khá nghiêm ngặt mà PC của bạn phải đáp ứng để cài đặt Windows 11, bao gồm phần cứng hỗ trợ TPM 2.0. Có nghĩa là không chỉ các máy tính cũ hơn mà cả các máy hiện nay cũng sẽ từ chối nâng cấp khi phần cứng không đủ điều kiện. Microsoft sẽ thông báo cho bạn <strong>This PC doesn’t currently meet Windows 11 system requirements. </strong> <img class="wp-image-9905 size-full" title="CÁCH BỎ QUA YÊU CẦU TPM 2.0 khi cài WINDOWS 11 1" src="https://athena.edu.vn/content/uploads/2021/11/cach-bo-qua-tpm-2.0-windows-11.jpg" alt="Lỗi This PC doesn't currently meet Windows 11 system requirements." /> <strong>Lỗi This PC doesn’t currently meet Windows 11 system requirements.</strong> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> May mắn thay, có một cách đơn giản để bạn có thể tạo một USB Boot cài đặt Windows 11 sẽ không chỉ bỏ qua yêu cầu về TPM của Windows 11 mà còn cả yêu cầu về RAM 8GB và CPU được hỗ trợ. Sử dụng phần mềm có tên là Rufus và cần một USB 8GB bạn có thể thực hiện việc nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11 hoặc cài mới Windows 11 của mình mà không cần lo lắng TPM 2. 0 hay bất kỳ vấn đề gì liên quan tới phần cứng. </p> <p> </p> <p> Lưu ý rằng Microsoft cũng tạo ra một hướng dẫn để vượt qua TPM 2.0 và các yêu cầu về CPU. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn yêu cầu TPM 1.2 vì vậy nếu máy bạn không có TPM thì điều này là vô nghĩa. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần dưới nếu bạn muốn thử nghiệm. </p> <p> </p> <a href="https://athena.edu.vn/cach-bo-qua-yeu-cau-tpm-2-0-cua-windows-11/" target="_blank">https://athena.edu.vn/cach-bo-qua-yeu-cau-tpm-2-0-cua-windows-11/</a>
Answer