Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về Java IO và NIO
Hello mọi người,em có môt thắc mắc muốn hỏi là đối với chức năng  lưu 1 file và lấy 1 file ở server thì dùng NIO có thể thay thế hoàn toàn IO không ạ? <p> </p> <p> Nếu không thì khi nào nên dùng Java IO và khi nào nên dùng Java NIO ạ ? </p> <p> </p> <p> Em cám ơn! </p>
Answer