toilahtc
9 questions
4 answers
Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
[Phân tầng trong dự án] Hỏi về Tầng ControllerService
Trong dự án hiện tại em có thấy 1 tầng khá lạ, ít gặp là dạng ABCControllerService.<p> Dự án của em thì Controller sẽ gọi tới ControllerService để trả về thông tin cho client. </p> <p> Em chưa hiểu rõ lắm tại sao lại có tầng ControllerService này và mục đích của nó? </p> <p> Vì thường thì sẽ tách riêng Controller, Service, và Controller sẽ gọi tới Service để lấy dữ liệu trả cho Client là đã đủ rồi. </p> <p> Anh em có ai gặp qua và biết về tầng này thì chia sẻ giúp em là tại sao cần nó với ạ. </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
2
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
[REST API ] hỏi về các chuẩn của việc viết API
Khi 1 GET Request có quá nhiều param thì có nên chuyển hóa thành POST request và dùng Requestbody thay cho RequestParam không?
Answer
Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
SQL Partition: Khi dữ liệu đã quá nhiều, thì phải tạo partition như nào
Giả sử cần tạo partition cho 1 table, nhưng dữ liệu table đã quá lớn, vậy có thể đánh partition hay không. ĐIều gì sẽ xảy ra
Answer
Avatar
0
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
transaction: có thể thực thi câu lệnh sql trong transaction nếu có exception xảy ra không
Giả sử: trong 1 transaction có 2 câu lệnh insert A và B <p> </p> <ul> <li>insert A : ok </li> <li>insert B:  exception </li></ul> <p> </p> <p> Liệu có cách nào để vẫn thực thi câu lệnh insert A không ạ? </p>
Answer
Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Xử lý java khi saveall vào database 1 danh sách có nhiều dữ liệu
Em đang saveall 1 list có rất nhiều dữ liệu,  thực hiện lưu trữ rất lâu. Em muốn hỏi là khi thực hiện như vậy thì nên làm như nào ạ.
Answer
Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Làm sao để cấu hình tới 2 database trong 1 project spring boot?
Làm sao để cấu hình tới 2 database trong 1 project spring boot? <p> </p> <p> Em gặp lỗi này: <code>No qualifying bean of type 'org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager' available: expected single matching bean but found 2</code> khi sử dụng <code>@Transactional</code>. Em đã có đánh dấu <code>@Transactional(transactionManager = "mmTransactionManager")</code> </p> <p> </p> <p> Anh em nào biết thì mong giúp đỡ em ạ, em cảm ơn. Do text quá dài nên em xin gửi cấu hình ở dưới comment. </p>
Answer
Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Câu hỏi MultiThread sử dụng cho bài toán đếm tăng dần
<ul> <li>Tại sao count lại khác 10.000.000, bé hơn hay lớn hơn 10.000.000?</li> <li>Dùng 3 cách để count có giá trị 10.000.000 sau khi chạy đoạn code dưới (yêu cầu vẫn chạy 50 thread song song).</li> <li>Hàm thread.join() dùng để làm gì?</li> </ul> <pre> import java.util.ArrayList; public class ThreadTest { static int count = 0; public static void main(String[] args) throws InterruptedException { ArrayList&lt;Thread&gt; list = new ArrayList&lt;&gt;(); for (int i = 0; i &lt; 50; i++) { Thread th = new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { for (int i = 0; i &lt; 200000; i++) { count++; } } }); th.start(); list.add(th); } for (Thread thread : list) { try { thread.join(); } catch (InterruptedException ex) { } } System.out.println("Count: "+count); } }</pre>
Answer
Avatar
0
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Hỏi về giá trị của cấu hình hibernate
Hiện giờ khi em thực hiện import từ excel 1 số lượng lớn bản ghi thì em thấy rằng bị close connection giữa chừng dẫn đến việc import bị lỗi <p> </p> <p> Em thấy rằng khi em thay đổi giá trị </p> <p> </p> hibernate.dbcp.timeBetweenEvictionRunsMillis từ 60000 =&gt; 600000 thì không gặp tình trạng này nữa <p> </p> <p> Em có tìm hiểu thì biết được đoạn thông tin về giá trị này như sau </p> <p> </p> <p> timeBetweenEvictionRunsMillis<span> </span> </p> <p> </p> <p> The number of milliseconds to sleep between runs of the idle object evictor thread. When non-positive, no idle object evictor thread will be run. </p> <p> </p> <p> Em muốn hỏi là cái giá trị này mang ý nghĩa thực sự như thế nào. Nếu để lên giá trị cao hơn thì có ảnh hưởng gì tới server không . </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Tạo thông báo lặp lại theo thời gian trên app android
Chào mọi người! <p> </p> <p> Hiện tại em đang gặp vấn đề như sau: </p> <p> </p> <p> Em muốn android application của em cứ 1 khoảng thời gian cố định là thực hiện push ra 1 message hoặc thực hiện logging ra 1 message </p> <p> </p> <p> Anh em có ai đã từng thực hiện kiểu như vậy thì cho em xin key word để tìm hiểu thực hiện với ạ. </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer