Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Tại sao cần hạn chế sử dụng đến socket?
Tại sao cần hạn chế sử dụng đến socket?
Answer
Avatar
0
Nguyễn Hiếu Beginner
Socket Golang
Cho em hỏi, em sử dụng readJSON và readMessage để đọc dữ liệu từ client gửi thông qua websocket, vấn đề em đang gặp phải là khi em test sử dụng 2 func này cùn 1 lúc thì ghi gửi dữ liệu, readJSON sẽ thực thi xong sẽ dừng(các câu lệnh sau sẽ kh chạy), client phải gửi lần  2 (các câu lệnh sau mới được thực thi). Mong mn giải đáp giúp em với ạ. (Mặc dù em sử dụng 1 trong 2 thôi đã work rùi nhma test thử thì gặp case này ạ. Em cảm ơn) <img class="alignnone size-full wp-image-8112" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/11/Screenshot-2022-11-08-165956.png" alt="" />
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Có nên dùng socket cho chức năng tracking location giống grab?
Ứng dụng của em hiện tại có khoảng 100k người dùng, và có chức năng tracking location như của grab, vậy có nên dùng socket không anh nhỉ? <p> </p> <p> Http em sợ server k chịu tải được anh, vì cứ 5s là gửi request lên server 1 lần để update location </p>
Answer