Avatar
1
thiago983 Beginner
thiago983 Beginner
socket server trong example push notification
em đang run example push notification, khi start socket server, thì em nhận được lỗi như sau, lỗi này có liên quan đến version jdk hay maven không ạ?<img class="alignnone size-full wp-image-6699" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/Screen-Shot-2022-08-07-at-21.28.28.png" alt="" /><img class="alignnone size-full wp-image-6764" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/Screen-Shot-2022-08-08-at-23.50.47.png" alt="" />
Answer