Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Fix issue 'parent.relativePath' of POM points at abc instead of org.youngmonkeys:ezyplatform-parent, please verify your project structure
I got an issue: 'parent.relativePath' of POM org.youngmonkeys:elearning:1.0.0 (/Users/abc/Downloads/elearning/pom.xml) points at ab. instead of org.youngmonkeys:ezyplatform-parent, please verify your project structure.
Answer
Avatar
1
Young Monkeys Beginner
Young Monkeys Beginner
Xử lý anotation như kiểu @UserId nằm ở đâu
anh ơi em hỏi chút, cái đoạn mà a sử dụng anotation như kiểu @UserId, thì đoạn xử lý cho các thông tin của thằng userID này ở đâu anh nhỉ, em muốn xem xử lý của nó thì xem ở đâu ạ
Answer