Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Các câu hỏi phỏng vấn fresher .NET
Mọi người ai đã từng trải qua phỏng vấn .NET thì cho em xin một số câu hỏi hay nội dung mà nhà tuyển dụng hay hỏi đến với ạ ! Cụ thể thì em phỏng vấn vị trí fresher .NET !
Answer
Avatar
2
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Hướng đối tượng: so sánh tính đa hình và tính trừu tượng ?
Mọi người giúp em giải thích câu sau với ạ ! <p> So sánh tính đa hình và tính trừu tượng ? </p>
Answer
Avatar
1
Thưởng Đặng Văn Beginner
Multiple tenant multiple database .net core
Hi mọi người! <p> </p> <p> Em đang học thiết kế ứng dụng mô hình SaaS Applications. Em muốn làm mô hình dạng mỗi shop sẽ là 1 database riêng biết. Em cũng mới chuyển qua .net core nên có 1 số câu hỏi như sau mong mọi người giúp: </p> <ol> <li>Khi nhiều shop thì cách mình định danh shop đó như thế nào ạ?</li> <li>Khi mà làm mô hình thế thì cần tìm hiểu thêm về những vấn đề gì (ví dụ cân bằng tài server....). Cái này hệ thống lớn mới cần nhưng em cũng muốn tìm hiểu coi nó sẽ như thế nào</li> </ol> <p> Mọi người ai có kinh nghiệm giải đáp giúp em ạ. Có cái ví dụ nào cho e thì càng tốt ạ. Em cảm ơn mọi người. </p>
Answer
Avatar
1
LarreyK Beginner
LarreyK Beginner
Làm sao để chia room và giới hạn số lượng thành viên từng room cho nhiều user ?
Dear mọi người, <p> </p> <p> Mình đang có 1 câu hỏi như tiêu đề. </p> <p> </p> <p> Ví dụ mình có 1000 concurrent users, nhưng thư viện hỗ trợ real-time multi-user ở phía client tính phí cao cho số CCU cao tương ứng, nên client muốn chia room để giới hạn số lượng user truy cập. </p> <p> 1000 users mình sẽ chia thành 10 rooms với 100 users mỗi room. </p> <p> </p> <p> (Data của mỗi user trong từng room đều giống nhau). </p> <p> </p> <p> Initial idea của mình là làm 1 record lưu lại số lượng user đang ở trong từng room, rồi lúc user join thì kiểm tra và nếu chưa đạt mức giới hạn user thì cho user mới truy cập vào đó. </p> <p> </p> <p> Tuy nhiên nếu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng tới vấn đề horizontal scaling không nhỉ ? </p>
Answer
Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong c
Mọi người cho em hỏi sự giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong C<h1>với ạ? </h1> <p> Khi nào thì mình nên dùng async await, khi nào thì mình nên dùng multi thread ạ? </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Lấy giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange?
Các bác cho em hỏi làm cách nào để lấy được giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange nhỉ? <p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Cấu hình chạy batch
Chào mọi người! <p> Hiện tại em đang gặp vấn đề như thế này nhờ mọi người tư vấn giúp em với ạ. </p> <p> Em có 2 batch cần chạy định kỳ. </p> <p> Batch01 chạy hàng ngày vào lúc 2h sáng. </p> <p> Batch02 sẽ chạy vào ngày đầu tiên của tháng khi Batch01 chạy xong. </p> <p> Em cảm ơn ạ! </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Con đường để trở thành Senior C<h1>?</h1>
Chào mọi người! <p> Mọi người cho em hỏi con đường để trở thành senior c<h1>thì cần đi qua những gì ạ? </h1> Em cảm ơn! </p>
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[.Netcore] Cài đặt thread pool trong C
Theo mọi người, cài đặt Thread Pool kiểu này trong C<h1>.netcore có vấn đề gì không? <a href="https://github.com/tvd12/csharp-examples/blob/master/examples/MultiThreading/ThreadPool.cs">C# Thread Pool</a></h1>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
So sánh clustered index và non-clustered index trong SQL Server
Như tiêu đề câu hỏi ạ. <p> Mọi người cho em hỏi sự khác nhau giữa 2 loại index trên là gì ạ? </p> <p> Khi nào thì nên dùng loại nào ạ? </p> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Những lưu ý khi phân trang dữ liệu
Chào mọi người. Mọi người cho em hỏi khi phân trang dữ liệu mình cần lưu ý những gì ạ? <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
Senior Inter Beginner
Senior Inter Beginner
ContinueWith Vs await
Hello mn <p> </p> <p> Trong C<h1>, 2 cú pháp bên trong nó hoạt động như thế nào ạ ?</h1> </p>
Answer