Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Sử lí khi User có Sự thay đổi Role trong JWT
Em chào anh em có câu hỏi là. Một User đăng nhập vào hệ thống và sử dụng User có các quền ví dụ như Admin,User trong trường hợp mà cắt quyền Admin thì làm sao để hệ thống cắt quền Admin của user đó luôn ạ,<p> Em sử dụng JWT. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
server app
Tại sao server app chạy dùng nhiều bộ nhớ quá thì sẽ bị crash dù physical memory vẫn còn mà ứng dụng như game chẳng hạn cứ cấp phát bộ nhớ thoải mái
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Best Practice cho việc set số thread trong connection pool
Hôm nay em đang tìm hiểu cách set số thread trong connection pool Hiraki để tối ưu nhất <ol start="1"> <li>Hệ thống xử lý image, file nặng</li> <li>Hệ thống gateway, chỉ có forward requests nên xử lý nhanh hơn</li> </ol> <p> CPU em có 8 core thì nên set 16 threads đúng không ạ </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Đồng bộ dữ liệu dưới Database với cache(Ehcache)
Em có câu hỏi là: khi mình lưu dữ liệu Api vào cache để khi các lần kế tiếp gọi Api thì lấy luôn dữ liệu từ cacche ra. Nếu trường hợp database có thay đổi thì còn cách nào để đồng bộ dữ liệu database với cache ngoài việc clear cache để gọi lại dữ liệu ạ.
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Dich vụ quản lý kubernetes
Em đang tìm hiểu về K8s và có các dịch vụ quản lý kubernetes như <p> Google Kubernetes Service (GKE), </p> <p> Azure Kubernetes Service (AKS), </p> <p> Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) </p> <p> anh có thể phân tích tóm tắt các dịch vụ trên giúp em k ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Không điều hướng đến các service được sử dụng Eureka và zuul gateway.
Em đang làm demo 1 ví dụ về eureka service và sử dụng zuul gateway để điều hướng đến các service đã đăng kí được api gateway và service lên euruka nhưng zuul gateway không hoạt động. Em nghĩ ra do routes config sai.<p> Link git: <a href="https://github.com/namtv2706/Zuul-gateway" target="_blank">https://github.com/namtv2706/Zuul-gateway</a> </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Phân biệt decorator và Proxy pattern
2 cái pattern này na ná nhau, đều có 1 vỏ bọc bên ngoài trước khi call vào. Vậy sự khác biệt lớn trong thực tế là gì
Answer
Avatar
1
Nguyen Thai Son Beginner
Flyweight, Visit và ứng dụng
em thấy Pattern này ít ai nhắc tới nhỉ, về mục đích Flyweight em đọc là làm giảm memory khi init file. Vậy a có thể chia sẻ 2 ứng dụng thực tế sử dụng 2 pattern này k ạ
Answer
Avatar
1
tunguyen Beginner
tunguyen Beginner
https và ws secure cho selinalize
Selinalize trong Java là a gửi 1 object dạgn string từ máy A sang B, nếu thiết lập wss hoặc https thì đoạn selinalize có bị mã hoá k ạ
Answer
Avatar
1
Nguyen Thai Son Beginner
websocket xác thực
http có http header mục authorization đề điền Bearer vào xác thực<p> Vậy websocket xác thực ntn ạ </p>
Answer
Avatar
2
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
[REST API ] hỏi về các chuẩn của việc viết API
Khi 1 GET Request có quá nhiều param thì có nên chuyển hóa thành POST request và dùng Requestbody thay cho RequestParam không?
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Code java tạo mã QR theo chuẩn TCCS 03:2018/NHNNVN
Code python tạo mã QR theo chuẩn TCCS 03:2018/NHNNVN
Answer