Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Responsive trong kotlin
<img src="/api/v1/media/0e988550c8c46e11c3abc75c07f37dd1a21afcaf5cd4ac55afb6025a9c71ae37.jpg" alt="Messenger_creation_d78ec69d-da4d-43f1-ae4e-7ec6f7d8893b.jpeg"> <img src="/api/v1/media/4e60eafd8f5410975528dd1e9b5cbadcbcb00f0cfcb4ad778dd3379818c646ec.jpg" alt="Messenger_creation_3c513bf1-a2d1-4c25-a6b7-4e8006e3b899.jpeg"> <p> Mọi người cho e hỏi e đã chỉnh sdp và ddp rồi. E test trên mọi máy thì nó hiển thị ok, nhưng khi mà e tăng font size trên máy thì nó sẽ bị chèn chữ, có cách nào khắc phục không ạ. E cảm ơn. </p>
Answer
Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Tạo mũi tên giữa hai views
Giúp em cái này với ạ, e muốn vẽ mũi tên nẵm chính giữa 2 views, nhưng mà nó cứ bị lệch, code của e đây ạ.<div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-"> <pre> <span class="pl-k">val</span> mImageView = findViewById&lt;ImageView&gt;(R.id.image_view_1) <span class="pl-k">val</span> mButton = findViewById&lt;Button&gt;(R.id.button_1) <span class="pl-k">val</span> tv1 = findViewById&lt;View&gt;(R.id.textView) <span class="pl-k">val</span> tv2 = findViewById&lt;View&gt;(R.id.textView2) <span class="pl-k">val</span> currentDisplay = windowManager.currentWindowMetrics <span class="pl-k">val</span> dw = currentDisplay.bounds.width() <span class="pl-k">val</span> dh = currentDisplay.bounds.height() <span class="pl-k">val</span> mBitmap = Bitmap.createBitmap(dw, dh, Bitmap.Config.ARGB_8888) <span class="pl-k">val</span> mCanvas = Canvas(mBitmap) mImageView.setImageBitmap(mBitmap) mButton.setOnClickListener { <span class="pl-k">val</span> mPaint = Paint() mPaint.color = Color.GREEN mPaint.style = Paint.Style.STROKE mPaint.strokeWidth = 10F mPaint.isAntiAlias = <span class="pl-k">true</span> <span class="pl-k">val</span> mStartX = tv1.bottom.toFloat() <span class="pl-k">val</span> mStartY = tv1.left.toFloat() <span class="pl-k">val</span> mStopX = tv2.top.toFloat() <span class="pl-k">val</span> mStopY = tv2.right.toFloat() mCanvas.drawLine(mStartX, mStartY, mStopX, mStopY, mPaint) mImageView.setImageBitmap(mBitmap) } </pre> </div>e muốn kết quả như vầy ạ. <img src="/api/v1/media/5ff9a25e6f01dbef961b858c07ddd60b17d0ff2c8e15ebb55a4163c84ef248ee.png" alt="s.png"> <p> còn đây là hình code chạy </p> <img src="/api/v1/media/311c305f3610af36b9809de3dbc49097631e0336ccbe8760838671e10c21cc86.jpg" alt="z4765858565121_90a7d7791567c04d5e6334f2ef6f8d54.jpg">
Answer
Avatar
0
Mai Văn Thắng Beginner
set Locale cho 1 Activity
chào các anh <p> </p> <p> em đang gặp 1 vấn đề về sử dụng thư viện  AutoCompleter editText mà thư viện này chỉ hoạt động khi ứng dụng thiết lập ngôn ngữ là tiếng anh "tiếng Việt thì lỗi". em muốn cấu hình cho chỉ 1 Activity đó thì làm như nào ạ , em viết app bằng ngôn ngữ Kotlin mong các anh giúp đỡ </p>
Answer
Avatar
1
Thanh Lam Nguyen Beginner
[Android][Kotlin] Local video filter effect
<img class="alignnone size-full wp-image-8026" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-2022-10-28-at-17.16.37.png" alt="" /> <p> </p> <p> Chào mọi người, mình đang có 1 task là khi chọn video từ máy thì sẽ hiển thị sang 1 màn hình chứa hiệu ứng filter hình ảnh cho video đó, rồi sau đó lấy được uri hay gì đó để mình upload lên server </p> <p> </p> <p> Thì mọi người có thể cho mình xin solution được không ạ. Vì mình search google thấy hầu hết là ra image filter thôi </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người </p>
Answer
Avatar
1
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Arraylist trong Kotlin
E có một arraylist với nhiều giá trị thứ [0] trùng nhau, giờ e muốn bỏ hết những giá trị thứ [0] trùng nhau đó nhưng để lại giá trị thứ [1] lớn nhất của giá trị thứ [0] đó thì như thế nào ạ. <p> </p> <p> Theo như trong hình này thì e chỉ muốn để lại [a,3][b,3][c,3] thôi, em cảm ơn.<img class="alignnone size-full wp-image-7694" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/ssssss.jpg" alt="" /> </p>
Answer
Avatar
2
Tùng Đỗ Beginner
Tùng Đỗ Beginner
Thiết lập giới hạn số lần sử dụng tính năng bất kỳ trong app android
Xin được các anh/chị hỗ trợ hướng dẫn về cách thiết lập giới hạn sử dụng tính năng trong app android. Ví dụ: một app có 4 tính năng, trong đó có 1 tính năng nâng cao mà developer muốn giới hạn trong 1 ngày chỉ được sử dụng tối đa x (lần). Khi người sử thực hiện thao tác xem video quảng cáo sẽ tăng số lần sử dụng của chức năng.
Answer
Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Refresh gallery
Mọi người cho e hỏi vấn đề này với, e muốn chụp ảnh cái textview lại, nhưng khi code chụp xong rồi thì vào thu mục ảnh lại không thấy hiện ảnh lên ạ. Code: <p> </p> <pre> import android.content.ContentValues import android.content.Context import android.content.Intent import android.graphics.Bitmap import android.net.Uri import android.os.Build import android.os.Environment import android.provider.MediaStore import android.text.format.DateFormat import android.widget.Toast import java.io.File import java.io.FileOutputStream import java.io.OutputStream import java.util.* data class TakeSS(val bitmap: Bitmap, val context: Context, val img_name: String) { fun savescrolltoGallery() { val date = Date() val now = DateFormat.format("yyyyMMddhhmmss", date) val fos: OutputStream try { if (Build.VERSION.SDK_INT &gt;= Build.VERSION_CODES.Q) { val resolver = context.contentResolver val contentValue = ContentValues() contentValue.put(MediaStore.MediaColumns.DISPLAY_NAME, "$img_name.jpg") contentValue.put(MediaStore.MediaColumns.MIME_TYPE, "image/jpg") contentValue.put( MediaStore.MediaColumns.RELATIVE_PATH, Environment.DIRECTORY_PICTURES + File.separator + "Huyền Học" ) val imageUri = resolver?.insert(MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, contentValue) fos = resolver?.openOutputStream(Objects.requireNonNull(imageUri)!!)!! bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, fos) Toast.makeText(context, "$img_name.jpg", Toast.LENGTH_LONG).show() } else{ TakeSS(bitmap) } } catch (e: Exception) { Toast.makeText(context, e.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show() } } fun TakeSS(contrain_content: Bitmap) { val date = Date() val now = DateFormat.format("yyyyMMddhhmmss", date) try { // image naming and path to include sd card appending name you choose for file val mPath = Environment.getExternalStorageDirectory() .toString() + "/Huyền Học/$img_name.jpg" val imageFile = File(mPath) imageFile.parentFile!!.mkdirs() val outputStream = FileOutputStream(imageFile) val quality = 100 contrain_content.compress( Bitmap.CompressFormat.JPEG, quality, outputStream ) outputStream.flush() outputStream.close() val uri = Uri.fromFile(imageFile) Toast.makeText(context, img_name, Toast.LENGTH_SHORT).show() } catch (e: Throwable) { // Several error may come out with file handling or DOM e.printStackTrace() } } } </pre>
Answer
Avatar
0
Mai Văn Thắng Beginner
phép cộng trong Kotlin
<pre> fun main() { val c = 0.2 + 0.2.2 val d = 3.5 + 4.3 + 5.1 println(d) // trả về 12.8999999999999 println(c) // trả về 0.42000000000004 } </pre> <p> </p> <p> Kết quả này đúng hay sai ạ? </p>
Answer
Avatar
0
Bùi Đắc Beginner
Bùi Đắc Beginner
add girdview to listview
<img class="alignnone size-full wp-image-6452" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/07/Screen-Shot-2022-07-18-at-19.40.50.png" alt="" /> <p> </p> <p> Cho mình hỏi mình đang muốn làm cái girdview như này ai làm rồi cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ. listview &gt; girdview android kotlin </p>
Answer
Avatar
1
Nguyễn Nguyễn Beginner
Kotlin Android
Em chào anh/ chị. Em mới chuyển từ java(android studio) sang ngôn ngữ kotlin, em theo mảng lập trình android. Em mới biết qua kotlin cơ bản như databiding, navigation. A/c cho em hỏi là em cần học thêm mảng gì nữa để lúc đi làm sẽ tốt hơn ạ. Nếu có lộ trình học như nào thì tốt ạ. Em cảm ơn a/c
Answer
Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Lỗi chèn chữ
<img class="alignnone size-full wp-image-5490" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/04/1443c6952c02e25cbb13.jpg" alt="" /> <img class="alignnone size-full-size wp-image-5491" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/04/466a31a7db30156e4c21.jpg" alt="" /> <p> </p> <p> cho em hỏi, e đã chỉnh size font chữ cho 2 màn hình là xhdpi và xxhdpi, nhưng sao nó cứ bị chèn chữ. Màn hình bị chèn chữ kia là vsmart 2322x1080 480dpi. </p>
Answer
Avatar
1
Hùng Mai Chí Beginner
Hùng Mai Chí Beginner
Sự khác nhau giữa Array và list
<div>Mn cho mình hỏi sự khác nhau giữa array, arraylist, arrayof và listof.</div> <div>Cách sử dụng từng loại.</div> <div>Mình cảm ơn.</div>
Answer