Nguyen Nam
13 questions
13 answers
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
test title aaa
test content tttttttt
Answer
Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Transfer git repo
Chào mọi người. <p> </p> <p> Mọi người cho em hỏi sau khi hoàn thành dự án, em muốn chuyển giao repo từ 1 organization này sang 1 organization khác cho khách hàng thì có những cách nào để làm ạ? </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Sự khác biệt giữa file .c và .cpp?
Em mới học C em thấy file code được lưu dưới dạng .c hoặc .cpp. <p> </p> <p> Mọi người cho em hỏi giữa .c và .cpp khác nhau như thế nào ạ. </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Lấy giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange?
Các bác cho em hỏi làm cách nào để lấy được giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange nhỉ? <p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Cấu hình chạy batch
Chào mọi người! <p> Hiện tại em đang gặp vấn đề như thế này nhờ mọi người tư vấn giúp em với ạ. </p> <p> Em có 2 batch cần chạy định kỳ. </p> <p> Batch01 chạy hàng ngày vào lúc 2h sáng. </p> <p> Batch02 sẽ chạy vào ngày đầu tiên của tháng khi Batch01 chạy xong. </p> <p> Em cảm ơn ạ! </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Con đường để trở thành Senior C<h1>?</h1>
Chào mọi người! <p> Mọi người cho em hỏi con đường để trở thành senior c<h1>thì cần đi qua những gì ạ? </h1> Em cảm ơn! </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
So sánh clustered index và non-clustered index trong SQL Server
Như tiêu đề câu hỏi ạ. <p> Mọi người cho em hỏi sự khác nhau giữa 2 loại index trên là gì ạ? </p> <p> Khi nào thì nên dùng loại nào ạ? </p> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Những lưu ý khi phân trang dữ liệu
Chào mọi người. Mọi người cho em hỏi khi phân trang dữ liệu mình cần lưu ý những gì ạ? <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Làm thế nào để biết được còn commit nào chưa được merge?
Chào mọi người. Hiện tại em đang gặp vấn đề như sau nhờ mọi người trả lời giúp em với ạ. <ul> <li>Hiện tại trên git em có 2 nhánh pharse_1 và pharse_2 </li> <li>Em muốn tìm những commit trên nhánh pharse_1 mà chưa được merge vào nhánh pharse_2 </li> <li>Sau khi tìm thì sẽ merge những commit đó từ pharse_1 vào pharse_2 </li></ul> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Service trong .net
Chào mọi người. Hiện tại em đang có vấn đề như này nhờ mọi người giải quyết giúp ạ. <ul> <li>Yêu cầu chức năng: </li></ul> <p> + Sau khi gửi mail sẽ update trạng thái là đã gửi request gửi mail. </p> <p> + Sau khi nhận thông báo gửi mail thành công từ webhook của server mail sẽ update trạng thái là gửi mail thành công và tiến hành gửi mail thông báo. </p> <ul> <li>Mong muốn: </li></ul> <p> + Hiện tại em muốn chia thành 2 service là </p> <p> ・ Service gửi mail </p> <p> ・ Service update trạng thái mail </p> <p> + Code sẽ kiểu như thế này: </p> <pre> public class ServiceSendMail : IServiceSendMail { IServiceUpdateStatusMail _b; public ServiceSendMail(IServiceUpdateStatusMail b){ _b = b; } public void SendMail(){ _b.UpdateStatus(); } } public class ServiceUpdateStatusMail : IServiceUpdateStatusMail{ IServiceSendMail _a; public ServiceUpdateStatusMail(IServiceSendMail a){ _a = a; } public void UpdateStatus(){ _a.SendMail(); } } </pre> <ul> <li>Vấn đề gặp phải: </li></ul> <p> Lỗi stackoverflow exception </p> <p> </p> <ul> <li>Cách làm tạm thời: </li></ul> <p> + Gộp 2 service vào 1 </p> <p> </p> <p> Mọi người còn cách nào hay ho hơn không ạ. Chỉ giúp em với </p> <p> Em xin cảm ơn trước ạ. </p>
Answer
Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Ý nghĩa của anotation
Hi a Dũng, <p> Cho em hỏi các anotation sau có ý nghĩa gì ạ. </p> <p> Em cảm ơn. </p> <p> @EzyConfigurationBefore </p> <p> @EqualsAndHashCode </p> <p> @MappedSuperclass </p> <p> @Data </p> <p> @Retention </p> <p> @Inherited </p> <p> @Target </p>
Answer
Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Phỏng vấn vị trí fullstack dev c<h1>thì cần những gì?</h1>
Như tiêu đề bài viết. Mọi người cho em hỏi cần chuẩn bị những gì cho vị trí fullstack <p> developer ạ. </p> <p> Mọi người giúp em trả lời mấy mục dưới đây với ạ. </p> <ul> <li>Kiến thức cơ bản </li> <li>Backend (c<h1>) </h1> </li> <li>Fontend (reactjs) </li> <li>Các kiến thức khác </li></ul> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer