Avatar
0
uzumaki258 Beginner
uzumaki258 Beginner
Sync multi device solution
Em có một ứng dụng di động cần chức năng SYNC. Em đang tìm giải pháp cho dữ liệu người dùng SYNC khi người dùng sử dụng ứng dụng của em. <p> Ví dụ như cây trồng mà người dùng lưu lại, ghi chú, nhắc nhở, lịch sử, ... </p> <p> Em đang định làm như GIT flow. Ý em là, mỗi lần em sẽ gửi dữ liệu thay đổi người dùng lên máy chủ của mình, em sẽ lấy dữ liệu này và đặt phiên bản cho nó. Bằng cách đó, em sẽ biết sự thay đổi của dữ liệu người dùng. </p> <p> Flow là: device sẽ fetch & pull delta changes từ các version mới về trước sau đó mới push delta changes của device đó lên. </p> <p> Nhưng vẫn có một vấn đề: nó sẽ tạo ra rất nhiều phiên bản. </p> <p> Em đang khoảng 100k user nếu mà dùng cách này thì vài tháng lên 1 tỷ bản ghi là có thể, không mọi người có cao kiến gì không ạ? </p>
Answer
Avatar
0
Kate Copper Beginner
Kate Copper Beginner
What are the key benefits of obtaining performance testing training and certification for a career in software quality assurance?
Performance testing certification serves as a validation of an individual's expertise in performance testing. Some key benefits include:<p> Credibility: Certification demonstrates your proficiency in performance testing, enhancing your credibility in the eyes of employers and clients. </p> <p> Career Advancement: Certification can open up new career opportunities and increase your earning potential. </p> <p> Skill Enhancement: The certification process often involves in-depth learning, which enhances your skills and knowledge in performance testing. </p> <p> Global Recognition: Many certifications are recognized worldwide, making it easier to work on international projects. <a href="https://www.janbasktraining.com/performance-testing-course" target="_blank">https://www.janbasktraining.com/performance-testing-course</a> </p>
Answer
Avatar
1
Nguyen Thai Son Beginner
Datatype of Money
Anh ơi, Tại sao số tiền như là 3.25 USD lại không bao giờ được phép chọn kiểu là float hay double trong database
Answer
Avatar
1
Nguyen Thai Son Beginner
Completion Suggester
Em đang sử dụng "Completion Suggester" để đưa ra gợi ý khi người dùng typing, dựa theo trường description của bộ phim. Có cách nào để đưa ra gợi ý một cách ngắn gọn, chỉ gồm 2-3 từ gần từ đã match, thay vì trả về toàn bộ nội dung đã match không ạ? Ví dụ: em có description của một bộ phim như sau "At a New Year's Eve party in 1999, Tony Stark meets scientist Maya Hansen, the inventor of Extremis, an experimental regenerative treatment that allows recovery from crippling injuries." Khi typing từ khoá "regenerative", thay vì đưa ra gợi ý là cả câu như trên, mình sẽ gợi ý cụm từ "experimental regenerative" hoặc "regenerative treatment". Ngoài ra, sử dụng các giải pháp khác ngoài "Completion Suggester" cũng đều ok ạ
Answer
Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Database for micro-service
Theo RedHat hay Baeldung suggest thì em thấy có 1 khẩu quyết là "One database per service", nó sẽ thiên về nghĩa nào nhiều hơn ạ: <p> </p> <ol start="1"> <li>Dùng 1 instance (mysql) và tạo nhiều database trên đó cho mỗi service. </li> </ol> <p> </p> <ol start="2"> <li>Dùng nhiều instance và mỗi instance có 1 database cho service.</li></ol>
Answer
Avatar
1
Thanh Tran Beginner
Thanh Tran Beginner
process elasticsearch sync data với mysql như thế nào?
Các bạn cho mình hỏi là process elasticsearch sync data với mysql như thế nào? <p> </p> <p> 1, Khi insert/update/delete 1 bản ghi vào table ở mysql thì elasticsearch sẽ đồng bộ dữ liệu lên như thế nào? Các bước đồng bộ? </p> <p> </p> <p> 2, Sẽ đồng bộ lại toàn bộ dữ liệu của table hay chỉ đồng bộ bản ghi  bản ghi đang thao tác. </p> <p> </p> <p> 3, Nếu chỉ đồng bộ bản ghi đang thao tác thì nếu insert ES sẽ add index cho bản ghi , update thì sẽ giữ nguyên index có đúng không? </p>
Answer
Avatar
2
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nên dùng subquery-truy vấn con hay Join tốt hơn
Anh ơi, có 2 cách join và dùng truy vấn con để lấy dữ liệu 2 bảng, vậy cách nào cho hiệu năng tốt hơn trong trường hợp nào ạ.
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
nhỡ tay xoá DB em muốn khôi phục
Bạn em nó xoá mất mấy record dữ liệu quan trọng trong bảng, em muốn backup lại có cách nào k ạ
Answer
Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách lưu dữ liệu địa lý
Anh đã từng làm việc lưu dữ liệu địa lý bao giờ chưa ạ. Có nên tạo 1 object với 2 trường lat log rồi dùng MongoDB lưu lại không ạ. Em thấy nhiều cơ sở dữ liệu support cái này, nên chọn csdl nào để lưu địa lý <p> </p> <a href="https://redis.io/docs/data-types/geospatial/ " target="_blank">https://redis.io/docs/data-types/geospatial/ </a><p> </p> <a href="https://www.mongodb.com/docs/manual/geospatial-queries/" target="_blank">https://www.mongodb.com/docs/manual/geospatial-queries/</a>
Answer
Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Chuyển đổi data từ SQL Server sang Maria DB
Xin chào mọi người , hiện em đang có một project về Quản lý khách sạn , <em>dữ liệu hiện tại đang lưu trong SQL Server ( hàng ngàn record )</em> . Giờ em muốn thiết kế ứng dụng web dùng giải pháp API để <strong>chuyển data từ SQL Server sang Maria DB</strong> . Hiện em chưa có hướng giải quyết bài toán . Mọi người có thể cho em một hướng giải quyết được với ạ.
Answer
Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Thiết kế Database cho bài toán thi online
Chào anh ! Em đanh phát triển dự án trang tuyển dụng dành riêng cho lĩnh vực công nghệ thông tin . Em đang gặp khó khăn khi thiết kế phần làm bài test cho ứng viên với yêu cầu như sau :<img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/test.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-7750" /> <p> Em đang gặp phải vấn đề khi thiết kết để tạo bài test trong đó có nhiều loại câu hỏi khác nhau ! Anh có thể cho em giải pháp hay hướng giải quyết vấn đề này ko ạ ! </p> <p> Em cảm ơn! </p>
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
deadlock thực tế
Hôm trước em có bài toán Transaction bị deadlock nhưng lần này em chia sẻ cụ thể hơn <p> </p> <p> Ở cùng 1 thời điểm, có 2 transaction A và B xảy ra đồng thời </p> <p> </p> <p> A sẽ update record có id = 1 ở bảng user sau đó update record có id = 2 ở bảng address </p> <p> </p> <p> B sẽ update record có id = 2 ở bảng address và update record có id = 1 ở bảng user </p> <p> </p> <p> Vậy là deadlock, để tránh thì đơn giản em sẽ quy ước trong Transaction gọi bảng nào trước bảng nào để tránh deadlock, nhưng như vậy quá khó vì 1 hệ thống có trăm bảng, không thế nhớ hết như vậy được. Nếu là anh, anh sẽ làm gì </p>
Answer