Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
[Duplicated]thread và connection
Có thể trc đây em hiểu sai : 1 thread = 1 request. response còn 1 connection là 1 cái kết nối với DB phải không ạ. Vậy 1connection có thể có nhiều thread cùng connect
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
thread và connection
Có thể trc đây em hiểu sai : 1 thread = 1 request. response còn 1 connection là 1 cái kết nối với DB phải không ạ. Vậy 1connection có thể có nhiều thread cùng connect
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
Cách stackask save Image
Stackask sẽ lưu image như nào nếu mỗi người hỏi có 1 cái ảnh to, nhiều ng hỏi là nhiều image khiến memory ngày càng lớn dần ạ. Có nên resize ảnh nhỏ để giảm mem k ạ
Answer
Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
mỗi ip có phải là một thread và Spring Boot xử lý như thế nào?
Khi 1 ip gửi yêu cầu kết nối đến server, thì mỗi ip có phải là một thread không ạ? Spring Boot xử lý tối thiểu bao nhiêu worker thread cùng lúc?
Answer
Avatar
0
Nguyen Thai Son Beginner
jwt và oauth2
Cả 2 đều dùng xác thực, vậy sự khác biệt giữa chúng là gì vậy ạ
Answer
Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
viết cả 2 test cùng lúc
em chào anh <p> </p> <p> Hiện tại dự án em dùng cả Unit test + automation test, cụ thể step by step là </p> <p> </p> <ol start="1"> <li>Unit test, với mỗi API, test 2 class là controller và Service. Ví dụ em có 10 test case thì phải tạo 20 function với tổng 2 class. Cụ thể, em móc với Mocketo : </li> </ol> <pre>&ltcode&gtAssert.assertEquals(10, todoSer
Answer
Avatar
0
tiendat Beginner
tiendat Beginner
Xác định trường dữ liệu được thay đổi giá trị trong entity ở trong EntityListener PreUpdate
Giả sử mình có Entity là Student với 2 trường là name và age. <p> Khi mình sửa dữ liệu và save xuống DB, mình đang mong muốn ở trong EntityListener mình có thể detect được mình vừa sửa trường nào. </p> <p> AE cho mình hỏi liệu có cách nào làm đơn giản mà không cần phải override can thiệp quá sâu vào hibernate không? </p>
Answer
Avatar
0
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Phân quyền trong spring
Trong thymleaf e có đoạn phân role như này: nhưng nó ko nhận thì lỗi là do ở bên Java e code chưa có quyền hay sao ạ. <p> Nếu đúng thì f12 sẽ ko có đoạn sec:authorize= như ảnh nữa ạ </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/02/aa.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-9535" /> <p> Cho e hỏi lỗi này là do e config bên thymleaf chưa
Answer
Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
Cách truy vấn và xử lý dữ liệu lớn trong Oracle(table khoảng 50M record)
chào mọi người. <p> </p> <p> Em có một module xử lý bất đồng bộ nhiều tập user(khoảng 2-3M user mỗi tập), mỗi tập user cần truy vấn(với các điều kiện khác nhau tùy vào tập user đó) trong bảng user(có khoảng 50M record). Nếu Mỗi lần xử lý một tập user bất kỳ thì em sẽ truy vấn cả tập user lên chương trình nhưng khi đó việc truy vấn rất chậm và tràn bộ nhớ c
Answer
Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
Gen database bằng code java sử dụng các anotation
Khi em làm 1 project nào đó, Em thường tạo bảng bằng cách gen code entity và dùng những annotation @ManyToOne, @OneToMany, @OneToOne. Em không biết là nó có ảnh hưởng tới những cái gì không ạ.
Answer
Avatar
1
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Xóa kiểm tra ràng buộc primary key-foreign key khi sử dụng spring data jpa
Em đang sử dụng @ManyToMany, @ManyToOne, @OneToMany, @OneToOne để tạo liên kết. Vấn đề là sql kiểm tra ràng buộc primary key-foreign key nên ảnh hưởng đến performance. Có cách nào để xóa liên kết nhưng vẫn giữ được foreign key không ạ
Answer
Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
IOC và Dependency Injection
Anh có thể giải thích 2 khái niệm này chi tiết và cho e 1 code ví dụ cụ thể được không ạ?
Answer