Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
Cách viết JUnit trong dự án Java
Hi, chào mọi người. em có vài thắc mắc về việc viết Unit Test: <ol> <li>Viết bao nhiêu case cho một method xử lý logic, ví dụ nếu một method có khoảng 20 case thì vẫn phải viết đủ 20 case ạ? như thế có vẻ khi sửa code ở method đó thì người khác sẽ rất tốn thời gian để đọc và sửa.</li> <li>Với các dự án viết bằng Spring, có RESTFul API thì mình sẽ viết Test c
Answer