Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
error: element value must be a constant expression @BindView(R.id.btnn_1)
<a href="https://github.com/cuongnh2k/hoc-android/tree/master/android-libraries/ButterKnife" target="_blank">https://github.com/cuongnh2k/hoc-android/tree/master/android-libraries/ButterKnife</a><p> Em đang bị lỗi này ạ. Nhờ anh/chị giúp em với </p>
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Go to the documentation to learn how to Fix dependency resolution errors
<a href="https://github.com/cuongnh2k/hoc-android/tree/master/android-libraries/FlowLayout" target="_blank">https://github.com/cuongnh2k/hoc-android/tree/master/android-libraries/FlowLayout</a><p> Em build app android bị lỗi này ạ. Nhờ anh/chị giúp em với </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.Identifier found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$AdjustableOrientation found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$BoxLayoutAxis found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$CalendarMonth found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$CursorType found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$FlowLayoutAlignment found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$FontStyle found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$HorizontalAlignment found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$InputEventMask found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$ListSelectionMode found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$PatternFlags found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TabLayoutPolicy found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TabPlacement found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TitledBorderJustification found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TitledBorderTitlePosition found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.JdkConstants$TreeSelectionMode found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.Language found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.MagicConstant found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.Pattern found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.PrintFormat found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.PrintFormatPattern found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.RegExp found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.intellij.lang.annotations.Subst found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.Nls found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.NonNls found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.NotNull found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.Nullable found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.PropertyKey found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Duplicate class org.jetbrains.annotations.TestOnly found in modules jetified-annotations-12.0 (com.intellij:annotations:12.0) and jetified-annotations-13.0 (org.jetbrains:annotations:13.0) </p> <p> Go to the documentation to learn how to Fix dependency resolution errors. </p>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Apply vào vị trí fresher android cần gì?
a ơi, a có thể gợi ý cho e 1 vài prj và kiến thức cần có để apply fresher android dc ko ạ?
Answer
Avatar
1
7j0l3broeuwdy3dt Beginner
Tích hợp Shopee pay vào android app
Cho em hỏi cách thức tích hợp shopee pay vào ứng dụng android.<p> Các step kiểu như sau: </p> <ul> <li>In app: click thanh toán sẽ chuyển hướng đễn ứng dụng shopee pay</li> <li>Khi thanh toán xong thì sẽ trả lại kết quả về app.</li></ul> <p> Em tìm thì chưa thấy nhiều doc về shopee pay. </p> <p> Em cảm ơn ạ! </p>
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
run activity from a service
Mn cho e hỏi có cách nào để mình có thể tự động run activity lên từ service khi mà app đã bị kill ko ạ. Kiểu như Gmail ấy ạ, e thấy khi mà mk đăng nhập trên thiết bị lạ thì Gmail trên máy mình sẽ tự động bật lên để xác thực. Họ làm như thế nào v ạ!
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
FusedLocationProviderClient
E đang dùng FusedLocationProviderClient,lastLocation() trong foreground service để lấy về vị trí hiện tại và cập nhất lại vị trí trên map, mọi thứ chạy đều chạy ổn nhưng khi e kill app thì bị lỗi này. Mn xem giúp e vs ạ! <img src="/api/v1/media/8e0f9a757b670a771374129839d83334a40239fe3fabced3c3b883eb2fe21ec8.png" alt="loi_location.PNG">
Answer
Avatar
0
Khoi Nguyen Beginner
Khoi Nguyen Beginner
Room database android
<img class="alignnone size-full wp-image-9835" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot-2023-03-15-193344-1.png" alt="" /> <p> </p> <p> Cho em hỏi làm sao để tạo các liên kết trong code và CRUD ở bảng class bằng room database ạ </p>
Answer
Avatar
0
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
Foreground service trong android
E đang muốn làm 1 app lấy vị trị của thiết bị sau khi vị trí thay đổi, sau đó xử lý ở background và chạy 24/7. <p> Toàn bộ đều chạy tốt nhưng sau 24h thì service và ứng dụng bị hủy. E đang tìm hiểu lí do, mn giúp e vs ạ! </p>
Answer
Avatar
1
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
android: lỗi khi config project
Xin chào anh chị, em đang gặp lỗi này nhưng chưa biết cách fix, anh chị có thể giúp em được không ạ: <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-8311" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/11/err.jpg" alt="" /> <p> </p> <p> link git project: <a href="https://github.com/neymarebola/android-navigation" target="_blank">https://github.com/neymarebola/android-navigation</a> </p>
Answer
Avatar
1
Hoàng Nam Beginner
Hoàng Nam Beginner
InflateException android khi làm tính năng read more text view
E sử dụng thư viện 'com.borjabravo.readmoretextview.ReadMoreTextView' này để thu gọn hoặc mở rộng 1 đoạn text, nhưng mà khi run lên lại bị lỗi như này, mn xem giúp e vs ạ. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-7760" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/inflate_error.png" alt="" />
Answer
Avatar
1
Tùng Đỗ Beginner
Tùng Đỗ Beginner
Background activity bị auto scale khi bàn phím số hiện lên
Mình newbie kotlin đang tập viết app android, hiện mình gặp 1 vấn đề là cái background activity bị auto scale khi bàn phím số hiện lên để nhập thông tin. Ngoài ra dùng constraint layout nên các view cũng bị thay đổi vị trí.  Rất mong các anh chị đi trước hướng dẫn cách xử lý.
Answer
Avatar
1
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Lấy địa chỉ ip khi kết nối 4g trong android
Em sử dụng code bên dưới để lấy địa chỉ ip khi kết nối internet. Khi sử dụng wifi thì lấy được, chuyển sang 4g thì không lấy được địa chỉ ip <pre>WifiManager wifiManager = (WifiManager) requireActivity().getApplicationContext().getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); String ip = Formatter.formatIpAddress(wifiManager.getConnectionInfo().getIpAddress()); </pre>
Answer