Avatar
0
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Apple Developer Program
Chào mọi người, e đăng ký tài khoản Apple Developer Program của iOS, đã bị trừ 99$ trong tài khoản nhưng vẫn không vào được trang appstoreconnect.apple.com. Nó báo lỗi To access App Store Connect, you must be an individual or team member in the Apple Developer Program, or invited by an individual to access their content in App Store Connect. có cách nào giải quyết không ạ.
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Email em đăng ký là mail công ty hay cá nhân nhỉ? Email này của em đã từng được add vào app store connect nào khác không?

Thông thường sẽ phải mất 12h đến 24h để App duyệt em ạ.

  • 1
  • Reply
Cá Nhân ạ, hơn 24 giờ rồi a ơi  –  Cường Ngô 1718601338000