Avatar
0
Tran Duy Tung Beginner
Tran Duy Tung Beginner
Maven - Dependency
Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi, em đang có 1 project em chia thành các module nhỏ trong đó có module "common" em dùng mongo-java-driver<div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-java"> <pre> &lt;dependency&gt; &lt;groupId&gt;org.mongodb&lt;/groupId&gt; &lt;artifactId&gt;mongo-java-driver&lt;/artifactId&gt; &lt;version&gt;${mongodb.version}&lt;/version&gt; &lt;/dependency&gt; </pre> </div>Bây giờ ở 1 module mới em muốn dùng sang Mongo của Spring mà vẫn muốn dùng các config của common<div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-java"> <pre> &lt;dependency&gt; &lt;groupId&gt;com.example.common&lt;/groupId&gt; &lt;artifactId&gt;common&lt;/artifactId&gt; &lt;version&gt;0.0.1-SNAPSHOT&lt;/version&gt; &lt;/dependency&gt; &lt;dependency&gt; &lt;groupId&gt;org.springframework.boot&lt;/groupId&gt; &lt;artifactId&gt;spring-boot-starter-data-mongodb&lt;/artifactId&gt; &lt;/dependency&gt; </pre> </div>Vì tính chất không thể thay đổi ở common, vậy có cách nào có thể dùng Mongo của Spring ở module mới mà không bị conflix thư viện với mongo ở module "common" không ạ.<p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer
Avatar
0
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Zigzag encoding
<code class="markdown-inline">The values for INT and LONG fields are represented using zig-zag encoding, so that smaller absolute values require fewer bits</code>, document của Netflix Hollow có 1 dòng như thế này, google thì cũng không có nhiều về topic này và khá sơ sài, vậy zig-zag enconding là gì mà có thể optimise được việc truyền và xử lí dữ liệu, mong nhận được giải đáp.
Answer
Avatar
0
Duy Tran Beginner
Duy Tran Beginner
Spring khởi tạo Servlet/ Server Port như thế nào
Em chào anh, anh cho em hỏi em đang sử dụng Spring MVC. Em muốn hiểu được Servlet và Server Port khi chạy ứng dụng sẽ được khởi tạo như thế nào. Anh có thể giải thích giúp em được không ạ. Em cảm ơn ạ
Answer
Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Custom domain names API Gateway AWS
Em đã map domain với api gateway nhưng không truy cập được ạ <img src="/api/v1/media/f8f60958e8bfb77c804438c5c2dafe808d24e0ec42991bceeef8d83d5a704bd4.png" alt="Capture.PNG"> <img src="/api/v1/media/df767f9d10722d81ef04afc943e3ba5ec4a424bc2c4b73b71002176dd8d7480a.png" alt="Capture1.PNG">
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Lấy dữ liệu từ 1 trang web trong spring boot
Em chào mọi người.<p> Em có câu hỏi là làm cách nào để lấy được data từ Api của 1 trang web ạ em sử dụng spring boot. </p>
Answer
Avatar
0
Chan Beginner
Chan Beginner
maxhistory logback not working
Em chào anh và mọi người<p> Em có làm file logback và em có thêm phần "&lt; maxHistory > 30 &lt; / maxHistory >" để lưu log trong 30 ngày nhưng nó lại không hoạt đông. Em có tham khảo nhiều tài liệu trên mạng nhưng không được. Anh và mọi người ở đây đã ai làm về phần này có thể tư vấn cho em được không ạ </p> <p> Em xin cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
Tran Duy Tung Beginner
Tran Duy Tung Beginner
Lưu dữ liệu từ Activemq vào Elasticsearch
Em chào anh.<p> Em đang có 1 task lấy data từ Activemq đã đưọc đọc và lưu vào Elasticsearch. Tuy nhiên em chưa có hướng để làm phần này. Anh có thể giúp em được không ạ. </p> <p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer
Avatar
0
minhvd Beginner
minhvd Beginner
Bắt đầu lập trình blockchain
Gửi a, e là lập trình viên đã có kinh nghiệm, tuy nhiên sắp tới sẽ được giao dự án về blockchain liên quan tới smart contract, dapps ... Hiện nay em chưa có kiến thức gì về mảng này, thì nên bắt đầu học từ đâu ạ. Em muốn đầu tiên học các kiến thức và khái niệm cơ bản về blockchain và các thành phần liên quan đã, sau đó mới chuyển sang học code demo 1 contract hoặc dapps ...
Answer
Avatar
0
PhuongPyke Beginner
PhuongPyke Beginner
Bảo mật giữa client và server
Hi ae, <p> AE cho mình tham khảo chút về việc bảo mật giữa client và server game . </p> <p> Ở đây client của mình là web Nuxtjs và server game là nakama </p> <p> Khi mình đăng kí trên server game 1 RPC để cho client gọi vào . thì việc truyền payload giữa client lên server đang được public . </p> <p> Mình đang muốn tham khảo 1 số các cách để chống bị Cross-site request forgery (Giả mạo yêu cầu liên trang) </p> <p> Mục địch ngăn chặn các yêu cầu giả mạo để nhập thông tin về điểm số, tiền... của game </p> <h1>Request từ client :</h1> <img src="/api/v1/media/ed33a5fc669736bcf0fa3e27fccef6cd689b85c2a3ac95229907d06ea673af64.png" alt="nakama3.PNG"> <h1>Server game register RPC</h1> <img src="/api/v1/media/dcd4dee03ea7910b052e418c2c99e245ba2b1ee9a1d2d6af7e376d83cf28cce5.png" alt="nakama1.PNG"> <img src="/api/v1/media/dcd4dee03ea7910b052e418c2c99e245ba2b1ee9a1d2d6af7e376d83cf28cce5.png" alt="nakama1.PNG">
Answer
Avatar
0
uzumaki258 Beginner
uzumaki258 Beginner
Sync multi device solution
Em có một ứng dụng di động cần chức năng SYNC. Em đang tìm giải pháp cho dữ liệu người dùng SYNC khi người dùng sử dụng ứng dụng của em. <p> Ví dụ như cây trồng mà người dùng lưu lại, ghi chú, nhắc nhở, lịch sử, ... </p> <p> Em đang định làm như GIT flow. Ý em là, mỗi lần em sẽ gửi dữ liệu thay đổi người dùng lên máy chủ của mình, em sẽ lấy dữ liệu này và đặt phiên bản cho nó. Bằng cách đó, em sẽ biết sự thay đổi của dữ liệu người dùng. </p> <p> Flow là: device sẽ fetch & pull delta changes từ các version mới về trước sau đó mới push delta changes của device đó lên. </p> <p> Nhưng vẫn có một vấn đề: nó sẽ tạo ra rất nhiều phiên bản. </p> <p> Em đang khoảng 100k user nếu mà dùng cách này thì vài tháng lên 1 tỷ bản ghi là có thể, không mọi người có cao kiến gì không ạ? </p>
Answer
Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Xác thực oauth2 trong spring 3.1.x và spring security 6.1.x
Em chào anh trong quá trình chuyển spring 2.4.x lên 3.1.x phần xác thực oauth2 trong dự án em gặp vấn đề <ul> <li>Spring 3.1.x không còn hỗ trợ WebSecurityConfigurerAdapter Lib spring-security-oauth2-autoconfigure</li></ul> <p> em chuyển sang các thư viện thay thế </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-groovy"> <pre> spring-boot-starter-oauth2-resource-server 3.1.4 spring-boot-starter-oauth2-client 3.1.4 spring-security-oauth2-authorization-server 1.1.3 </pre> </div><p> và cấu hình </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-groovy"> <pre> spring.security.oauth2.client.registration.sales.authorization-grant-type=password,authorization_code spring.security.oauth2.client.registration.sales.client-id=sales spring.security.oauth2.client.registration.sales.client-secret=password spring.security.oauth2.client.registration.sales.scope[0]=user_info spring.security.oauth2.client.provider.sales.authorization-uri=http://port:8668/sso-server/oauth/check_token </pre> </div><p> nhưng có vẻ không hoạt động </p> <p> làm sao để cấu hình lại phần oauth2 ạ </p> <p> code config ban đầu </p> <div class="markdown-block position-relative overflow-auto source-java"> <pre> <span class="pl-s">@Configuration</span> <span class="pl-s">@EnableResourceServer</span> <span class="pl-s">@EnableGlobalMethodSecurity</span>(prePostEnabled = true) <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">class</span> ResourceServer <span class="pl-k">extends</span> ResourceServerConfigurerAdapter { <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${oauth2.token-endpoint-url}"</span>) private String tokenEndpointUrl; <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${oauth2.client-id}"</span>) private String clientId; <span class="pl-s">@Value</span>(<span class="pl-s">"${oauth2.client-secret}"</span>) private String clientSecret; <span class="pl-s">@Bean</span> <span class="pl-k">public</span> RemoteTokenServices tokenServices() throws KeyStoreException, NoSuchAlgorithmException, KeyManagementException { RemoteTokenServices tokenServices = <span class="pl-k">new</span> RemoteTokenServices(); tokenServices.setCheckTokenEndpointUrl(tokenEndpointUrl); tokenServices.setClientId(clientId); tokenServices.setClientSecret(clientSecret); <span class="pl-k">return</span> tokenServices; } <span class="pl-s">@Override</span> <span class="pl-k">public</span> <span class="pl-k">void</span> configure(HttpSecurity http) throws Exception { http.cors().and() .requestMatchers().antMatchers(<span class="pl-s">"/api/**"</span>).and().authorizeRequests().anyRequest().authenticated(); } } </pre> </div>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Không có CA có được không?
Không có CA có được không? Khi có ý kiến cho rằng nếu ko trust ca mà trust all thì có khả năng bị middle attack ạ.
Answer