Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[Bitcoin] coinbase là gì?
Coinbase là nội dung của 'input' của một giao dịch tạo. Trong khi các giao dịch thông thường sử dụng phần 'input' để tham chiếu đến đầu ra giao dịch mẹ (giao dịch trước trước đó) của chúng, giao dịch tạo không có giao dịch mẹ và tạo ra các đồng tiền mới từ không có gì.

Phần kiểm tra của giao dịch coinbase như sau:

bool IsCoinBase() const
{
    return (vin.size() == 1 && vin[0].prevout.IsNull());
}

Coinbase có thể chứa bất kỳ dữ liệu tùy ý nào. Khối genesis nổi tiếng chứa tiêu đề ngày tháng của một bài báo trên tờ The Times:

The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks

Tham khảo thêm tại đây.

  • Answer
blockchain bitcoin
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Sharing
  • 0
  • Reply