Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Cách đặt một câu hỏi tốt!
Cách đặt một câu hỏi tốt!
  • Answer
guide
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Để trả lời cho một câu hỏi là điều không hề dễ dàng, vậy nên để nhanh chóng nhận được câu trả lời bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc khi đặt câu hỏi:

  1. Thu hẹp phạm vi tối đa cho câu hỏi. Ví dụ thay vì hỏi làm sao để tạo database thì hãy hỏi làm sao để tạo được database với MySQL Workbench.
  2. Đừng gộp nhiều câu hỏi. Hãy hỏi từng câu hỏi riêng, và nếu buộc phải gộp câu hỏi thì hãy viết mỗi câu hỏi trên 1 dòng và có đánh số thứ tự.
  3. Đưa ra dẫn chứng rõ ràng và dễ tái hiện. Bạn có thể cung cấp hình ảnh, và nếu có thể hãy cung cấp mã nguồn để người trả lời có thể dễ dàng thực thi và tái hiện lỗi.
  4. Khi nhận được câu trả lời thoả đáng hãy vote nó và chọn "Best answer" để trả ơn người trả lời.

Và cuối cùng là hãy tuân thủ các điều khoản sử dụng để câu hỏi lịch sự hơn và phù hợp với tiêu chuẩn của cộng đồng.

  • 0
  • Reply