Avatar
0
Nguyễn Hữu Cường Beginner
Chat thời gian thực
Em đang muốn xây dựng app chat thời gian thực. Backend Spring Boot, frontend Android (Java). Kiến thức lập trình mạng của em học ở trường chỉ có UDP, TCP/IP, RMI. Khi kết nối, tất cả các máy đều nhận được message. Vậy là không phải bạn bè vẫn nhận được message à. Làm cách nào để message của ai thì người đấy mới nhận được thôi. Mong được giải ngố, em dùng Java ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Muốn chat đến ai thì người đó mới nhận được hoặc chỉ những người là bạn bè mới nhận được thì em phải tổ chức cơ sở dữ liệu kiểu thế này. Để tạo mỗi liên kết giữa các user với nhau.

Khi đã tạo được mối liên kết giữa user với nhau, thì khi có 1 user nào đó gửi message thì mình sẽ tìm các socket session tương ứng và gửi message đi em ạ.

  • 1
  • Reply
vậy là có bao nhiêu channel thì server sẽ tạo bấy nhiêu socket ạ  –  Nguyễn Hữu Cường 1650094886000
Server thì chỉ có 1 socket server thôi em ạ, còn mỗi client sẽ tương ứng với 1 session em ạ, em có thể tham khảo playlist này nhé: https://www.youtube.com/watch?v=etwBuV_LGLs&list=PLlZavoxtKE1IfKY7ohkLLyv6YkHMkvH6G  –  tvd12 1650101143000