Avatar
0
Nani002 Beginner
Nani002 Beginner
Chạy test trình duyệt
Cái trình duyệt chrome hay firefox, có plugin nào cho mình chạy js như chạy dưới console ko anh, hoặc đặt js ra txt, sau đó mở trình duyệt lên nó tự động chay file js đó
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Thử cái này xem sao em: https://chrome.google.com/webstore/detail/rms-run-my-script-script/bifnofbpdbdmgopjoidbicngijjmlogj
  • 0
  • Reply