Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cover unit test
Anh ơi, làm thế nào quét hết tất cả các case có thể có của 1 feature. Sau khi có test case, mình viết code nên đảm bảo bao nhiêu phần trăm và giả sử là 90 phần trăm thì 10 phần trăm còn lại mình bỏ qua thông thường rơi vào những case như nào
  • Answer
unit test
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
  1. Em có thể dùng các tool hỗ trợ sẵn ví dụ như jacoco nó sẽ báo cho em được kiểu thế này: https://coveralls.io/github/tvd12/properties-file?branch=master

  1. Nếu được thì 100% là tốt nhất, không thì 85, 90% là ổn rồi, tuỳ vào dự án em ạ, các loại code có thể bỏ qua unit test thường là các loại code config, không có logic trong đó.
  • 0
  • Reply
anh ví dụ code config có thể bỏ qua được không ạ  –  Nguyễn Thái Sơn 1664594243000