Avatar
1
Vu Luong Anh Pundit
[ezyfox-boot] packagesToScan bị rỗng
Mình tạo project bằng ezyfox-server-archetype, và dùng thư viện ezyfox-boot-autoconfigure, nhưng packagesToScan bị rỗng.

Source code: https://github.com/vu-luong/EzySmashers

  • Answer
ezyfox ezyfox-server ezyfox-boot
Remain: 5
3 Answers
Avatar
tvd12 Pundit
tvd12 Pundit
Em tham khảo cái này để tạm fix nhé, mình sẽ fix trong bản mới em nhé
  • 1
  • Reply
Avatar
Ok anh, em làm theo anh chỉ được rồi. Nhưng sao em nhớ lúc mình test với chat-tutorial thì không cần dùng trick này nhỉ?
  • 0
  • Reply
Avatar
tvd12 Pundit
tvd12 Pundit
Bởi vì thằng chat-tutorial mình chưa dùng thằng boot này em ạ
  • 0
  • Reply