Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Ezyfox hỗ trợ Non blocking IO chưa ạ
em chào anh, Ezyfox đã hỗ trợ Non blocking IO cho API và cả database chưa ạ, vì em đọc ezy data chưa có nói đến Non blocking IO ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Professional
monkey Professional
Trong hệ sinh thái của ezyfox thì các framework sau có hỗ trợ non-blocking I/O em ạ:

  1. ezyfox-server: https://github.com/youngmonkeys/ezyfox-server
  2. ezymq: https://github.com/youngmonkeys/ezymq
  3. ezyhttp: https://github.com/youngmonkeys/ezyhttp

Còn ezydata thì chưa em ạ.

  • 0
  • Reply