Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
học 1 hay nhiều Ngôn ngữ
anh ơi, giữa việc chọn 1 ngôn ngữ mà học chuyên sâu về nó như chỉ master Java hoặc chỉ master Golang, từ cách hiểu khi khai báo biến nó như thế nào, stack heap hoạt động ra sao... hay là học nhiều Ngôn ngữ, mình k cần quan tâm nó nhưng phải hiểu solution, algorithm, architecture hơn ạ. Em nhớ đã hỏi nhưng k biết nó ở đâu ạ
  • Answer
career path
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Anh nghĩ em có thể tham khảo câu trả lời trong câu hỏi này: https://stackask.com/question/khuyen-cac-ban-tre/
  • 0
  • Reply