Avatar
1
dungtv Explainer
dungtv Explainer
Phỏng vấn vị trí Java dev từ 1.5 - 2 năm kinh nghiệm cần gì?
E chào anh chị!

Hiện sắp tới em sắp phỏng vấn vị trí Java dev từ 1.5 - 2 năm kinh nghiệm ạ, em muốn xin vài câu hỏi về Java - Spring - System design... các công ty hay hỏi ạ. Em xin cảm ơn ạ

 • Answer
java phỏng vấn
Remain: 5
4 Answers
Avatar
tvd12 Explainer
tvd12 Explainer
 1. Java
 • OOP
 • Collection: List, Queue, Set,... phân biệt LinkedList và ArrayList
 • Map
 • Heap, stack, String pool
 • primitive vs object
 • JVM
 • ThreadPool

....

 1. Spring
 • DI, IOC, AOC
 • Bean: ....
 • Spring Boot, Web, Security, JPA

 1. Design
 • Microservice vs Monolitic
 • Design parttern thường dùng, nêu ví dụ
 • Caching...
 • SOLID
 • Message brokers
 • Pool ...
 • Stateless, stateful, ...
 1. Database
 • Transaction
 • ACID
 • index
 • partition
 • join ...

 1. Other
 • HTTP/HTTPS
 • RPC
 • Websocket
 • OAuth
 • JWT
 • CORS

....

 • 0
 • Reply
Avatar
tvd12 Explainer
tvd12 Explainer
Lâu lắm anh cũng không phỏng vấn ai, lần cuối anh phỏng vấn cùng thấy thằng em nó hỏi thế này (cùng với 1 số câu liên quan đến cái ở trên):(:
 1. Thành phần quan trong nhất trong của spring là gì: trả lời là spring context, spring context sẽ quản lý bean và cấu hình
 2. Spring bean scope: https://docs.spring.io/.../reference/html/ch04s04.html
 • 0
 • Reply
Avatar
tvd12 Explainer
tvd12 Explainer
Anh pv rất nhiều rồi. Spring thì đọc hết ở đây là ok : https://spring.io/projects
 • 0
 • Reply
Avatar
tvd12 Explainer
tvd12 Explainer
Cơ bản là vậy em ạ
 • 0
 • Reply