Avatar
0
Quoc Manh Nguyen Beginner
Tiền xử lý dữ liệu Pytorch
Chào mọi người, mình đang train 1 model lstm để nhận dạng hành động của bàn tay. Mình đã sử dụng mediapipe để lưu dữ liệu là tọa độ của 21 điểm hand point vào 2 file, mỗi file (csv) - tương ứng với 1 hành bao gồm tọa độ của 600 time_step mỗi time_step là tọa độ của 21 point .

Mình muốn hỏi là làm sao để xư lý dữ liệu và đưa vào train ning model

Dư liệu mình muốn đưa vào model là 1 matran với 10 time_step

  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
Vu Luong Anh Beginner
Dữ liệu của bạn đã được gán nhãn chưa nhỉ? Nếu rồi bạn có thể mô tả rõ hơn về nhãn dán mà bạn đang có tương ứng với 2 files kia không?
  • 0
  • Reply