Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
vì sao ít dự án dùng SSL
Thông thường khi em được giao 1 task, em chỉ cần viết API + unit test, mà k quan tâm đến SSL. Có phải phần này họ thuê của bên thứ 3 như Let's encrypt, k muốn dev động tay vào đúng k ạ
  • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Professional
tvd12 Professional
Anh không hiểu câu hỏi của em lắm, vì Unitest và SSL không liên quan gì đến nhau. SSL giờ liên quan nhiều hơn đến việc cấu hình, chứ không cần phải đi code nữa.
  • 0
  • Reply