Tien Sy
1 questions
1 answers
Avatar
0
Tien Sy Beginner
Tien Sy Beginner
Queue In Java Spring Boot
Hiện tại em đang muốn tạo queue trong java (chỉ dành riêng cho service java), nhằm mục đích để chứa các request và xử lý lần lượt. Em đang phân vân không biết nên sử dụng một số queue của java như LinkedList, ... hay sử dụng message broker như rabbit mq, kafka, ... Mong mọi người hỗ trợ giúp em ạ
Answer