Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khi scroll xuống cuối mà gặp cái footer thì nó phải dừng lại
Mình muốn khi scroll xuống cuối mà gặp cái footer thì nó phải dừng lại để tránh bị chui xuống hoặc đè lên cái footer cho trang này: <a href="https://ezyplatform.com/market/items/ezysmashers/docs/get-started" target="_blank">https://ezyplatform.com/market/items/ezysmashers/docs/get-started</a>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Cắt text bị dài trong thẻ span
Mình có đoạn html này nó đang không cắt bỏ được phần phần text quá dài vượt khổ, giờ phải bổ sung thuộc tính css gì mọi người nhỉ? <p> </p> <p> &lt;div class="col-12"&gt; </p> <p> &lt;label class="mr-1"&gt;File name:&lt;/label&gt;&lt;span id="fileName"&gt;247054726_713680412923342_7496660341076819024_n.png&lt;/span&gt; </p> <p> &lt;/div&gt; </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-3113" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-2021-11-14-at-22.11.46.png" alt="" />
Answer